Circle M Farm

American Paint Horses in Top modern Western Pleasure Bloodlines.

& TLBAA Registered Texas Longhorn cattle.

Startside Op

Intl. Director  

Vice Chairman af APHAs Board of International Directors in Fort Worth Texas 2012.

International Committee Member.

Jeg vil på dette site informere lidt dybere om de mere overordnede ting der foregår omkring det strategiske spil med hensyn til markedsføringen af Amerikanske Paint Horses.

I virkeligheden er der faktisk tale om to ikke-sammenhængende opgaver, som jeg har påtaget mig i forhold til APHA. Den ene er i form af en årlig invitation fra APHAs president. Og den anden som følge af et medlemsvalg som finder sted hver andet år.

Så hermed lige en lidt mere uddybende forklaring.

Baggrunden.
Siden Annette og jeg i 1995 tog initiativ til at opstarten af Paint Horse Club Denmark hvor jeg fra starten og gennem flere år var President for PHCDK og derfor gennem længere tid naturligt havde megen korrespondance med APHA, blev jeg involveret i flere møder med den Amerikanske bestyrelse.

Sammen med andre Paint Horse pionerer i Europa holdt vi dengang en del uofficielle møder med APHA´s daværende Director of International affairs, Lex Smurthwaite.
Lex er i dag APHA Executive Director og har dermed fået en topposition I det Amerikanske Paint Horse hieraki. Han har på grund af sin fremsynethed bidraget med en masse støtte til os der har arbejdet for udbredelsen af Paint hestene i Europa.

I 2000 ansatte APHA så Markus Rensing, som Director of European Affairs. Markus er bosiddende I Tyskland, og gift med sin Amerikansk fødte kone, Cindy.
Markus og flere af os andre fra de Europæiske Paint foreninger har ved shows og lignende arrangementer i Tyskland haft mange positive drøftelser og allerede i 2001 blev det fra APHAs side besluttet, at man ville tage endnu et initiativ for at forbedre et formelt samarbejde med Europa.

International Committee Member.
Det lange samarbejde har medført at jeg hvert år er blevet udpeget som ”International Committee Member” af de respektive APHA Presidenter for at deltage i forskellige workshops.
Det startede i 2001 med Jerry Boomhower, så var det i 2002 Bill Hittle, dernæst i 2003 Forrest Nelson, i 2004 Tom Elliot, i 2005 Paul Reinbolt, i 2006 Carl Parker, i 2007 Richard Cox, i 2008 Carl Thurow, i 2009 John Corbin og i 2010 Linda J. Vance. En sjov og ganske hyggelig måde at holde kontakt med de personer i APHA, som er vores allesammens overordnede bestyrelse.

Vi har så sammen med forskellige af vores nabolande, holdt en del særdeles konstruktive møder, hvor der på ihærdig vis er sket forskellige forbedringer for APHAs medlemmer i Europa.

Det officielle formål er:
- At promote og skabe og/eller at forstærke opmærksomhed omkring den Americanske Paint Horse.
- At hjælpe med at formulere anbefalinger og mål for markedsføringen internationalt.
- At komme med forslag til forbedringer til fordel for de de internationale medlemmer og den Amerikanske Paint Horse Industri.

APHAs Board of Directors.
I 2004 og indtil 2006 blev jeg endvidere valgt som medlem af APHAs Board of Directors, som repræsentant for "Area 52" (Danmark, Norge, Sverige, Finland, Jugoslavien, Østrig, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Grækenland, Ungarn og Israel.)
Denne post vælges man til for 2 år, af alle de stemmeberettigede medlemmer der er i det pågældende område.
I 2007 blev APHA Director systemet så lagt om, således at de efterhånden rigtig mange Internationale Directors blev valgt hovedsageligt til det område der svarer til deres egen klubs hjemegn. Idet der efterhånden var godkendte organisationer over hele verden.
Jeg er derfor i øjeblikket valgt for ”Area 57”, som Danmark nu senest er kommet til at hedde i denne sammenhæng.

Dette giver en temmelig god indsigt i hvad der foregår af nye tiltag fra APHA, idet der er 110 og 120 Directors fordelt over hele verden, (afhængigt af resultatet af den lidt komplicerede måde hvorpå dette antal fastlægges).

Vi afholder flere møder om året, både i USA og Europa. Desværre altid for egen regning, så det er ganske heldigt at dette ofte kan passes sammen shows, hvor vi alligevel er tilstede. Ofte tager det så en god del af den tid man gerne ville have set eller deltaget i showene. Men alt i alt giver disse gamle relationer altid grobund for et frugtbart samarbejde. Så anstrengelserne har faktisk altid givet et godt afkast for vores kære heste race, her i Europa.

Eksempelvis kan jeg nævne, at det nu i en del år har resulteret i at vi her i landet hvert år har fået flyrejsen betalt til to af vores amerikanske dommere af den organisation i USA, der ville have svaret til et landbrugsministerium.
Denne organisation vil nemlig gerne investere PR penge i at få USA's Livestock udbredt i flest mulige dele af verden. Derfor kunne de se en fordel i at hjælpe os på denne måde.

Fremtiden.
Jeg har af personlige grunde i 2017 besluttet at træde ud af alle disse opgaver, men jeg lader de mange referater ligge her mit site, så i kan trave det hele igennem, hvis i har lyst.

Herlig hilsen,
Viggo Mortensen

 

horizontal rule

Viggo has for several years worked voluntarily as Vice Chairman in APHAs Board of International Directors.

Vice Chairman af APHAs Board of International Directors in Fort Worth Texas 2011.

See the meeting minutes from the 2011 International Committee meeting here

Having fun with Scot in Kreuth 2011.

See some of the older Internationally meeting minutes here.


 


Copyright © 2009 Circle M Farm
Senest opdateret: 14. februar 2019