Velkommen

Siden 1988 har vi drevet Circle M Farm som et professionelt Paint horse stutteri og har i tidens løb hentet adskillige gode avlsdyr hjem fra USA. På et tidspunkt havde vi 6 avlshingste og adskillige avlshopper og ungdyr.

Since 1988, we have run Circle M Farm as a professional Paint horse stud farm and over the years we have brought home several good breeding animals from the United States. At one time we had 6 breeding stallions and several breeding mares and juveniles.

Vi har kørt overalt i Europa når vi har deltaget i godkendte APHA shows, Importeret nye avlsdyr eller leveret top heste til andre showryttere.

We have driven all over Europe when we have participated in approved APHA shows, imported new breeding animals or delivered top horses to other show riders.

Visit vores Paint Horses her: https://circlemfarm.dk/vores-paint-horses/

I 2016 valgte vi at “skrue ned for blusset” og derfor har vi nu vores heste som ren hobby. Vi laver kun et enkelt eller to føl om året, til “eget brug” og hygger os med at deltage på open-, og amatørplan ved de shows, vi synes vi kan overkomme, rundt i Europa.

In 2016 we chose to “turn down the flare” and therefore we now have our horses as a pure hobby. We only make one or two foals a year, for “our own use” and enjoy participating at the open and amateur level at the shows we think we can overcome, around Europe.

I 2013 realiserede vi endnu en af vores store drømme som vi havde efter de mange ture til USA, nemlig at starte et avls program af Texas Longhorn kvæg. I første omgang blot med et par dyr som var hentet i Tyskland, men født i Canada. Men disse dyr svarede slet ikke til vores ambitioner om “kæmpestore horn”, som vi havde set det i USA.

Så allerede året efter, havde vi endelig fået kontakt til en af USA´s allerbedste avlere af denne fantastiske kvægrace. Og ved egen import af embryoner herfra, fik vi nu etableret et reelt avls program af originale Texas Longhorns direkte importerede fra USA, som kvalitetsmæssigt dermed er helt på højde med “Toppen af poppen” i USA. Og det er disse dyr og deres afkom, som vi nu kan gå og glæde os over i hverdagen, herhjemme på farmen.

In 2013, we realized another of our big dreams that we had after the many trips to the United States. We started a breeding program of Texas Longhorn cattle. Initially just with a few animals that had been picked up in Germany, coming from Canada. But these animals did not at all correspond to our ambitions for “giant horns”, as we had seen it in the United States.

So the very next year, we finally got a contact with one of America’s very best breeders of this amazing breed of cattle. And by importing embryos from here, we now established a real breeding program of original Texas Longhorns directly imported from the United States, which in terms of quality is thus quite on par with the “Top of the Pop” in the United States. And it is these animals and their offspring that we now can enjoy, here,- at home on the farm.

Visit vores Texas Longhorns her:
https://circlemfarm.dk/vores-texas-longhorns/

Kig endelig forbi, (men ring lige i forvejen på 23334006) -hvis i har lyst at stifte nærmere bekendtskab med alle vores skønne dyr.

Please stop by, (but call ahead on 0045-23334006) – if you want to get acquainted with all our beautiful animals.

Herlig hilsen, Annette og Viggo

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er IMG_1346-300x224.jpg

Se artiklen om vores liv i INFORMATION her http://www.information.dk/512955