Horn måling på Texas Longhorns


“The more, the better! We love the Modern Type Texas Longhorns, with massive base and length”.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Measuring-SATO-2018-1024x576.jpg

For den moderne Texas Longhorn avl i USA, bliver priserne sat efter dimensionerne på dyrenes horn. (De senere års priser for de allerbedste har været flere millioner kroner)! Hornene måles som “Tip To Tip” (længden fra spids til spids) og “Total Horn” (Her måles der ved hjælp af en “wire” (en stiv plastic snor til en buskrydder, er faktisk det helt ideelle), som lægges hele vejen langs begge horns bagsider, fra spids til spids. Man kan sige at dette faktisk er den reelle længde som hornene har, uanset om de er helt rette, eller de krummer i den ene eller anden retning. og til sidst måles “Base”, som er hvert af hornenes omkreds helt inde ved hovedet, henholdsvis højre, – og venstre side. Til slut kan man også angive dyrets “Composite”, dette er den totale værdi, som regnes ud ved at lægge alle 4 målinger sammen. (Og her har hornenes tykkelser en stor indflydelse).

For nogle af de gamle Texas Longhorn familiers vedkommende, kan der være dyr som har meget “Twisted” eller “snoede” horn. Her måler man udelukkende begge horns samlede længde, ved hjælp af en “wire”. Men i sådanne tilfælde skal wiren følge hornets “lines” (altså de synlige streger) som snor sige rundt om hornets bag- og forsider, sådan som hornet nu engang er vokset ud. Disse dyr har sin egen kategori ved konkurrencerne, så her måler man udelukkende den twistede længde og ikke TipToTip, Total, eller Base.

Her får i lidt stemningsbilleder fra vores 2018 USA Longhorn Trip hvor vi denne gang bla. deltog i en yderst interessant “Horn-Måling”:

I 2018 havde vi det fantastiske held, at deltage ikke mindre end to store Longhorn begivenheder i Texas. In 2018 we had the fantastic luck to end up in the middle of two major Longhorn events in Texas.

Først var det en såkaldt “Sattelite Horn Measuring” (det betyder at der er tale om to officielt TLBAA godkendte horn målinger, hvor alle resultater indberettes til det store Horn Case Show, weekenden efter i Fort Worth, Texas. First step was a great TLBAA “Sattelite Horn measuring” at Star Creek Ranch owned by Darlene Aldridge DVM.

Her havde vi den store oplevelse at se nogle af de aller længste horn i hele verden. Here, we had the pleasure to meet some of the Longest horns in the world! – AMAZING!!

Det mest interessante for os var at se Darlenes allerbedste ko, KINETIC MOTION OF STARS (som forøvrigt er halvsøster til en af vores egne køer). Koen blev bare målt “for sjov”, idet den skulle deltage weekenden efter i det store officielle Horn Case Show i Fort Worth. Most interesting was Darlenes great cow KINETIC MOTION OF STARS, she was measured (just for fun, – because she should enter the Horn Show Case at the following weekend).

Her måles koens Tip To Tip.
Og her ligger så den udstrakte “Total Horn” tråd, efter den har været lagt på hele længden af hornenes samlede længder, fra spids til spids og bag om kraniets bagside.
Dette afviger meget fra dyr til dyr, da der jo er meget stor forskel på hornenes facon.

NB.: Denne ko er senest officielt målt til: 105.25″ TTT (267,3 cm); 122″ TH (309,5 cm); 15″ Base ( 38 cm), altså et “Composite” på: 257,25″ (653.5 cm)

På 2018 SHOW CASE blev KINETIC MOTION OF STARS den allerførste ko i hele verden, som er nået over 100″ Tip To Tip. At the 2018 Horn Showcase KINETIC MOTION OF STARS was the FIRST TEXAS LONGHORN COW TO OFFICIALLY MEASURE 100″ Tip To Tip.

So, all together she won:  First, in: Tip To Tip – First, in: Total Horn – First, in: Composite

And she ended up being: ULTIMATE COW at the 2018 Horn Showcase:

Udover Darlenes KINETIC snuppede hendes andre dyr en hel stak flotte trofæer ved deltagelsen i dette store show. Vi er rigtig stolte af at have en lille samling dyr, direkte fra Darlenes avls program. Beside Kinetic, Darlene took home a bunch of trophies for all the fine animals she entered at the show. We are VERY proud to have a fine little herd of embryo cattle from Darlenes breeding program.

Et andet flot dyr fra Darlenes avls program var studen Star Flight. De nye ejere, Ricky Jatzlav og Trey Sheffield, Ledbetter TX, var særdeles stolte af deres flotte Longhorn stud. Prøv engang at tjekke målene på etiketterne ovenfor! Another fine animal at the Star Creek Ranch sattelite measuring was a steer, Star Flight, also from Darlene´s Breeding program. The owners, Ricky Jatzlav and Trey Sheffield, Ledbetter TX, were very proud of this fine Longhorn steer. Try to check his measurements at the labels above!

Den efterfølgende dag, tog vi med Darlene og Mrs. Sandi Nordhausen, (Director of TLBAA), til endnu en fantastisk oplevelse. Vi skulle måle endnu en ny VERDENS REKORD, I Bay City, Texas skulle vi måle den enorme stud “SATO”, som tilhører Pam og Scott Evans. Han endte med at overgå den foreløbige Werdens rekord indehaver stud, Lazy J’s Bluegrass, som var 117.25″ (298 cm) The day after, we went to another fantastic experience!  We joined Darlene and Mrs. Sandi Nordhausen, (Director of TLBAA) to measure another new WORLD RECORD. In Bay City, Texas, we measured the amazing Steer “SATO”, belonging to Pam and Scott Evans. He ended up beating the current world record steer Lazy J’s Bluegrass, who is 117.25″ (298 cm).

SATO blev målt til 126.9525″ (322cm), så han endte med at blive den nye Verdens Rekord indehaver, både hos TLBAA såvel som i GUINESS BOOK OF RECORDS. Journalisten, som tog det officielle foto til denne begivenhed, lavede desværre Annette og jeg om til at være Svenskere, – men sådan kan det jo gå, ude i den store verden ;-). SATO was measured to be 126.9525″ (322cm) , so he ended up being a new WORLD RECORD, ever. And he was measured for both the TLBAA as well as GUINESS BOOK OF RECORDS.

All in all, a fantastic weekend for Annette and I, THANK YOU SOO MUCH to Darlene and Sandi, as well as Pam and Scott Evans.