Vores Texas Longhorns

“The more, the better! We love the Modern Type Texas Longhorns, with massive base and length”.

For den moderne Texas Longhorn avl i USA, bliver salgs priserne sat efter dimensionerne på dyrenes horn. (De senere års priser for de allerbedste har i USA været flere millioner kroner)! Hornene måles som “Tip To Tip” (længden fra spids til spids) og “Total Horn” (Her måles der hele vejen langs begge horns bagsider, fra spids til spids). Man kan sige at dette faktisk er den reelle længde som hornene har, uanset om de er helt rette, eller de krummer i den ene eller anden retning. Til sidst måles “Base”, som er hvert af hornenes omkreds helt inde ved hovedet, henholdsvis højre, – og venstre side. Til slut kan man også angive dyrets “Composite”, dette er den totale værdi, som regnes ud ved at lægge alle 4 målinger sammen. (Og her har hornenes tykkelser en stor indflydelse).

Vi har først og fremmest vores Longhorns for at avle længst mulige horn, her vil gerne præsentere vores lille besætning. Vi har valgt at satse højt på top-afstamning direkte fra USA, (det blev desværre lidt dyrt), – derfor har vi kun ganske få, – men MEGET interessante dyr. Alle med både originale TLBAA Certifikater og danske stamtavler.

Kig endelig forbi, – vi er altid friske med en kop kaffe og en go’ snak om Texas Longhorns. Men ring lige først på 23334006!


CMF T-BONE, Tyr, TLBAA BTI92283* Født på Circle M Farm,  August 10th. 2016

Brindle head, neck and legs, white body with large spots on sides.

Alder, foto: 3 år og 2 måneder

Horn Dimensioner: 94,375″ Total Horn  (240cm) – 68,500″ TipToTip  (174cm) – 16,375″ Hver Base  (41cm) – Composite: 195,275 (496cm)


CMF STARBASE FASHION, TLBAA CTI293071* Ko, Født på Circle M Farm, April 8th. 2015

Solid red with white stripes under belly

Alder, foto: 4 år og 5 måneder

Horn Dimensioner: 89.625″ Total Horn  (228cm) – 74.125″ Tip toTip  (188cm) – 14.75″ Hver Base  (37cm) – Composite: 192″ (490cm)


CMF WELL DONE, TLBAA CTI299997* Ko, Født på Circle M Farm, August 1st. 2016.

Brindle head, neck and legs, with spotted body.

Alder, foto: 3 år og 2 måneder

Horn Dimensioner: 82,5″ – Total Horn  (210cm) – 59,625″ Tip toTip  (151cm) – 16.75″ Hver Base  (43cm) – Composite: 176″ (447cm)

Har i øjeblikket kalv ved siden, efter CMF STARBASE CREDIT

Kvie kalv, Født October 15th. 2019

CMF EASTER BUNNY, TLBAA CI303977* Ko, Født på Circle M Farm, April 16th. 2017

EVENTUELT TIL SALG

Solid red with white markings under belly.

Bred to CMF T-BONE for a 2020 baby

Alder, foto: 2 år og 6 måneder

Horn Dimensioner: 68.750″ Total Horn  (175cm) – 56.500″ Tip toTip  (144cm) – 12,125″ Hver Base  (31cm) – Composite: 149,5″ (379,725cm)